Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltvätt i Hålta

Stolfers Bilvård AB
Org.nr: 556843-0317
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med inriktning på bilvård, bilrekonditionering samt biltvätt.