Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Tranås

B & B's Däck i Tranås AB
Org.nr: 559004-2536
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av däck och övriga biltillbehör samt reparation och underhåll av däck och därmed förenlig verksamhet.
CBSB i Tranås AB
Org.nr: 556243-4190
Bolaget skall bedriva försäljning av däck, bilar samt biltillbehör, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Gripenbergs Bensin AB
Org.nr: 556981-5524
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med drivmedel och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Motorcentralen i Tranås AB
Org.nr: 556383-3382
Aktiebolaget ska utföra bilreparationer, handel med bilar och biltillbehör, travverksamhet genom att äga travhästar samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Batteripoolen AB
Org.nr: 556929-8291
Bolaget ska bedriva handel med batterier samt biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Tranås Bilcenter AB
Org.nr: 556131-8170
Bolaget skall idka handel med bilar och biltillbehör jämte därmed förenlig verksamhet.
Tranås Taxi HB
Org.nr: 926500-2262
Yrkesmässig persontrafik, handel med oljor, drivmedel och biltillbehör.
Wärnelöv Holding AB
Org.nr: 556468-0816
Bolaget skall förvalta och bedriva handel med värdepapper. Bolaget skall dessutom indirekt, genom innehav av aktier i dotter- och intressebolag bedriva produktutveckling, samordning av produktion samt försäljning av bilt ...