Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Strängnäs

Glasentreprenad Strängnäs AB
Org.nr: 556696-2675
Bolaget skall bedriva försäljning av glas och tillhörande metallpartier och försäljning av bilar och biltillbehör därtill hörande verksamhet.
Glasteknik Strängnäs AB
Org.nr: 556811-3061
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet inom fastighets- och byggbranschen, äga och förvalta fastigheter och lös egendom, bedriva handel med aktier och värdepapper, bedriva försäljning av gla ...
Greenpart AB
Org.nr: 556791-9286
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import, köp och försäljning av bilar, bildelar och biltillbehör, bedriva handel med aktier och värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhe ...
HB OneSixtySixA
Org.nr: 969775-9273
Utbilding: Avser utbildningsinsatser inom beteende-området Inom området socio-politiska kulturer. Inom området interkulturell interaktion. Konsultverksamhet: Avseende interkulturell samverkan. Avseende marknadsbearbetnin ...
Inordic HB
Org.nr: 916516-0780
Försäljning av hemelektronik, bilreservdelar, biltillbehör och därmed förenlig verksamhet samt aktie och övrigt värdepappershandel.
Mekonomen Grossist AB
Org.nr: 556062-4875
Bolaget skall bedriva försäljning med bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sjöqvists Bil HB
Org.nr: 969744-4694
Handel med begagnade bilar, bildelar och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet
Svenska Lubricator AB
Org.nr: 556102-7060
Bolaget skall idka försäljning av oljor, fetter och biltillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt bedriva konsultverksamhet och försäljning inom ljudteknik och ljuddesign samt lättare tillverkning och service ...
United Tools i Strängnäs AB
Org.nr: 556038-9891
Bolaget skall försälja bildelar, biltillbehör, verktyg och maskiner, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.