Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Nässjö

Carlquist Trafikbutik AB
Org.nr: 556942-2198
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med driv- medel, biltillbehör, konfektyr och livs samt uthyrning av släp och bilar och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ha handel med aktier, värdepapper o ...
L O J Biltillbehör HB
Org.nr: 916417-9369
Handel med biltillbehör.
Nordals Bensin & Service AB
Org.nr: 556712-0620
Bolaget ska bedriva försäljning av oljeprodukter, biltillbehör och reservdelar, kioskvaror, tillhandahållande av tvätthall och bilverkstad, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Peterssons Bilverkstad i Nässjö AB
Org.nr: 556694-4475
Bolaget skall bedriva bilreparationer, handel med biltillbehör och begagnade bilar, samt därmed förenlig verksamhet.
T Kraft Försäljning & Transport AB
Org.nr: 556798-9768
Bolaget ska bedriva import och försäljning av biltillbehör samt taxinäring och därtill hörande verksamhet.