Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Markaryd

HEMA Bilteknik HB
Org.nr: 969674-3468
Handel och tillverkning av biltillbehör.
Kiosk & Grill i Markaryd AB
Org.nr: 556716-1673
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel med kiosk, Grill, livsmedelsvaror och biltillbehör, äga och förvalta värdepapper samt fast egendom.
T. Falks Bilshop AB
Org.nr: 556452-4980
Bolaget skall bedriva försäljning av bildelar, biltillbehör, uthyrning av svetsar och specialverktyg, äga samt förvalta fast egendom och värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Tagessons Bilservice AB
Org.nr: 556963-7043
Bolaget ska bedriva reparations- och serviceverkstad, uthyrningsverksamhet, handel med oljeprodukter, reservdelar, biltillbehör, maskintvätthall, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta värdepapper samt idka därm ...
Tagessons i Markaryd AB
Org.nr: 556648-5214
Bolaget skall bedriva reparations- och serviceverkstad, uthyrningsverksamhet handel med oljeprodukter, reservdelar, biltillbehör, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta värdepapper samt ävensom idka därmed fören ...