Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Lidingö

Gabor AB
Org.nr: 556614-4209
Bolaget har till föremål att genom sitt innehav av licens och genom dotterbolag på franchisebasis upplåta rättigheter avseende fordonstillbehör, företrädesvis däck samt driva konsultverksamhet inom nyss nämnda verksamhet ...
Innotech Yachts i Stockholm AB
Org.nr: 556606-0629
Bolaget skall bedriva försäljning av nya och begagnade båtar och bilar. Försäljning av båt- och biltillbehör. Bolaget ska även bedriva fastighetsförvaltning, uthyrning av lokaler. Handel med värdepapper
Lidingö Bil- & Marinservice AB
Org.nr: 556241-7484
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med biltillbehör, bilverkstad, uthyrning av personbilar, recondverksamhet samt handel med värdepapper, bildäck.
Lidingö Bilcenter AB
Org.nr: 556509-9693
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service och uthyrning av fordon. Bilservice samt rekonditionering i verkstad, försäljning av drivmedelsprodukter, biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Sealcomfort AB
Org.nr: 556562-7733
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av båt och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.