Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Karlskoga

Bildelsbiten i Karlskoga AB
Org.nr: 556986-6311
Aktiebolaget ska bedriva handel med bilreservdelar, biltillbehör, verkstadsutrustning och verktyg jämte därmed förenlig verksamhet.
HPM Distribution AB
Org.nr: 556560-4245
Bolaget skall bedriva handel med och fabrikation av biltillbehör och reservdelar samt sälja administrativa tjänster och idka där- med förenlig verksamhet. Bolaget skall även ha som verksamhet att äga och förvalta fast oc ...
Nordic Sport & Health AB
Org.nr: 556616-3803
Bolaget skall bedriva handel och konsultverksamhet avseende sport-, hälso- och skönhetsprodukter, motorsport, förvaltning av och handel med aktier, import och försäljning av bensin, oljor och biltillbehör och därmed före ...
Peter Bergkvist Service AB
Org.nr: 556802-6776
Bolaget ska bedriva försäljning av drivmedel, biltillbehör, kiosk-, livs-, fastfood- och tobaksvaror, biltvätt, uthyrning av bilar, bilsläp och videofilmer samt därmed förenlig verksamhet.
Team Sahman HB
Org.nr: 969754-7116
Bolaget skall bedriva försäljning av bildelar och biltillbehör, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva försäljning av byggvaror och utföra monteringsarbeten, idka bygg-entreprenad och konsultverksamh ...