Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Hultsfred

Alex Bensin & Service AB
Org.nr: 556412-8949
Bolaget skall bedriva handel med drivmedel, livsmedel, tobak, tidningar, biltillbehör samt äga och förvalta fast egendom, be- driva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.