Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Höganäs

Densh Bil & Cykel Service AB
Org.nr: 556593-5128
Bolaget skall bedriva verksamhet med reparation och service av bilar, mopeder, cyklar och handel med livsmedel, tobak, godis, tidningar, biltillbehör, bensin, olja och övriga reservdelar och därmed förenlig verksamhet.
Kullens Bilservice AB
Org.nr: 556303-0542
Bolaget skall utföra bilreparationer samt bedriva försäljning av bilar och biltillbehör jämte därmed förenlig verksamhet.
Lindes Bilverkstad i Höganäs AB
Org.nr: 556656-4331
Bolaget skall bedriva reparation och försäljning av bilar och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Sapere AB
Org.nr: 556116-5951
Bolaget skall driva handel med båtar och båttillbehör samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva handel med bilar och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet, handel med och förvaltning av värdepapper ...