Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Haninge

Bil AB Ove Olofsson
Org.nr: 556106-6902
Bolaget skall driva handel med bilar och biltillbehör, ävensom 'bilverkstads-hotell- och restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Karlsson Bil i Stockholm AB
Org.nr: 556269-3183
Bolaget skall bedriva handel med bilar, bildelar coh biltillbehör, bilverkstadsrörelse, uthyrning av bilar samt därmed förenlig verksamhet.
M & O Olofsson AB
Org.nr: 556730-2475
Bolaget skall bedriva handel med bilar och biltillbehör, bilverkstad, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
M & O Olofsson Fastigheter AB
Org.nr: 556643-8585
Bolaget skall bedriva handel med bilar och biltillbehör, bilverkstad och äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.