Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Gävle

Otterclou & Vikström AB
Org.nr: 556224-7659
Bolaget ska bedriva matservering, handel med biltillbehör och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
PP Engineering i Gävle AB
Org.nr: 556497-9929
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att marknadsföringsuppdrag inom motorsport, handel med bilar och biltillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SMO Svenska AB
Org.nr: 556946-1329
Bolaget ska bedriva utveckling av bilelektronik, handel med biltillbehör och fordon, konsultverksamhet inom teknik och ledarskap, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Bil & Däck AB
Org.nr: 556752-2791
Bolaget skall bedriva handel med begagnade bilar, gummiverkstad för fordon, bilverkstad, försäljning av biltillbehör och bildelar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
TD Tunga Delar Sverige AB
Org.nr: 556902-5835
Bolaget ska bedria handel med bilreservdelar, biltillbehör, kemiska och tekniska produkter i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.