Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Falkenberg

Amadeus Nilsson AB
Org.nr: 556879-4019
Bolaget skall i butik bedriva försäljning av livsmedel, tidningar, lotter, tobak, snabbmat, godis, biltillbehör, biltvätt och uthyrning av släp samt därmed förenlig verksamhet.
Autoservice i Halland AB
Org.nr: 556648-4480
Bolaget skall bedriva fordonsverkstad, försäljning av reservdelar och biltillbehör, rekonditionering och därmed förenlig verksamhet.
Falkenbergs Fastighets Förvaltning AB
Org.nr: 556664-3556
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fastigheter och andelar i fastighetsförvaltande bolag samt handel och förvaltning av värdepapper samt tillhandahålla webbsida för USA-biltillbehör, annonser ...
Fiberfloat AB
Org.nr: 556264-8302
Bolagets verksamhet avser utveckling av och handel med byggnads- artiklar, biltillbehör, heminredningsartiklar, administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
G M Andersson Bilservice AB
Org.nr: 556335-1906
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva bensinstation, försäljning av drivmedel, biltillbehör, utföra reparation av bilar, driva kioskrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Lennart Stenborg Teknik AB
Org.nr: 556599-8464
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, handel med bilar och biltillbehör, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mekonomen Falkenberg AB
Org.nr: 556213-1622
Bolaget skall bedriva försäljning av biltillbehör och bilreservdelar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Tankan AB
Org.nr: 556561-8757
Bolaget skall bedriva kioskverksamhet samt handel med bensin, livsmedel, biltillbehör, vara spelombud, upplåta plats för bankomat samt annan därmed förenlig verksamhet.
Träffpunkten i Hjortsberg AB
Org.nr: 556441-1055
Bolaget skall bedriva kioskverksamhet samt handel med bensin, livsmedel, biltillbehör, vara ombud för AB Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet AB samt upplåta plats för bankautomat, ävensom idka därmed förenlig verksam ...