Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Eskilstuna

AB BRIBOS i Eskilstuna
Org.nr: 556529-7487
Bolaget skall bedriva handel med biltillbehör, prydnads- och presentartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
AB Zentio & Co
Org.nr: 556372-4664
Bolaget skall driva bensinstation, kioskverksamhet handel med biltillbehör och reservdelar, restaurangverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Autopress i Eskilstuna AB
Org.nr: 556431-2642
Bolaget skall bedriva text- och bildbyråverksamhet, konsumenttest av bilar och biltillbehör, förvaltning av värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig vekamhet.
Björn Gustafsson Service AB
Org.nr: 556649-1386
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning av bensin, smörjoljor, biltillbehör, kiosk, livsmedel, tobak, tidningar, telefonkort, nya och begagnade släpvagnar, uthyrning av släpvagnar och bilar sa ...
E.T.T. Europeiska Turism- och Transportinstitutet AB
Org.nr: 556501-7695
Bolaget skall bedriva utbildning inom turism och transport, tillverkning, uthyrning och försäljning av undervisningsmaterial, uthyrning av fordon, import och försäljning av biltillbehör, äga och förvalta värdepapper (doc ...
F & T Försäljnings AB
Org.nr: 556693-1647
Bolaget skall driva bensinstation med biltvätt, försäljning av bensin och diesel, smörjoljor och biltillbehör, uthyrning av släpvagnar och bilar, bedriva kioskrörelse med försäljning av i huvudsak tobak och livsmedel sam ...
Francis Bil AB
Org.nr: 556515-6626
Bolaget skall bedriva försäljning av bilar och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Leif Malmqvist Bil och Släpservice AB
Org.nr: 556429-3438
Bolaget skall utföra bilreparationer samt försäljning av begagnade bilar och släpvagnar, uthyrning av bilar och släp- vagnar, försäljning av biltillbehör och kioskvaror, samt att äga och förvalta fastigheter och därmed f ...
LiWa i E-tuna KB
Org.nr: 969655-5441
Handel med bilar och biltillbehör samt bilservice och därtill förekommande verksamhet.