Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltillbehör i Enköping

Better Up AB
Org.nr: 556928-2501
Bolaget ska bedriva försäljning av biltillbehör, kiosk-, livs- och tobaksvaror, uthyrning av bilar, bilsläp. Verksamheten tillhandahåller även kroppsvård, städ och hemtjänster, thaimatförsäljning samt därmed förenlig ver ...
Hjulsta Förvaltnings AB
Org.nr: 556489-1264
Bolaget har till föremålet för sin verksamhet att idka försäljning av bilar och biltillbehör, samt driva biluthyrning samt till denna verksamhet hörande varor och tjänster. Bolaget ska även förvalta lös och fast egendom. ...
J Ytterbom AB
Org.nr: 556800-4302
Bolaget ska bedriva försäljning av drivmedel, biltillbehör, kiosk-, livs- och tobaksvaror, biltvätt, uthyrning av bilar, bilsläp, videofilmer och verkstadslokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Tommy Ytterbom AB
Org.nr: 556295-4395
Bolaget skall bedriva försäljning av drivmedel, biltillbehör samt livsmedel och kioskvaror, uthyrning av bilar, bilkärror, husvagnar, kylanläggningar, videofilmer och verkstadslokaler samt därmed förenlig verksamhet.