Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilskrot i Tallåsen

Jönssons Bilskrot Återvinning AB
Org.nr: 556209-7807
Bolaget skall driva skrotning och bearbetning samt återvinning av bilar jämte därmed förenlig verksamhet, samt att idka tivoliverksamhet.