Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilskrot i Hedekas

Hedekas Bilskrot AB
Org.nr: 556612-5505
Bolaget skall syssla med bilskrotning och försäljning av bil- delar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.