Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilskrot i Hagfors

Höghedens Bilplåt i Edebäck AB
Org.nr: 556461-8642
Bolaget skall bedriva bilverkstad, bilskrot, bilbärgning samt därmed förenlig verksamhet.