Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilskrot i Göteborg

Santa Bilskrot AB
Org.nr: 556892-0259
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva återvinning och försäljning av bildelar samt inköp, försäljning, reparationer och skrotning av bilar jämte därmed förenlig verksamhet.