Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilskrot i Bro

Bromma Industriby AB
Org.nr: 556432-1403
Bolaget skall bedriva köp och försäljning, förvaltning och uthyrning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet, bedriva lantbruk, djurhållning, skogsbruk, jakt och fiske samt utarrendering av detta, campingverksamhet ...