Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilrekonditionering i Sandviken

Adamssons Cab & Charter AB
Org.nr: 556702-8237
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva personaltransport, bilrekonditionering och försäljning av bilvårdsprodukter, samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper jämte därmed fören- lig verksamhet.
Sandvikens Bilservice AB
Org.nr: 556280-2263
Bolaget skall utföra bilrekonditionering och reparationer, äga och förvalta fast egedom och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.