Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilrekonditionering i Nacka

Bilvårdshuset i Nacka AB
Org.nr: 556945-4035
Bolaget ska bedriva bilrekonditionering, bilverkstad och därmed förenlig konsultverksamhet samt handel med aktier och värdepapper.
Corall AB
Org.nr: 556655-9505
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med bilar, båtar, mc, biluthyrning, bilverkstad, bilrekonditionering samt äga och förvalta aktier och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.