Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilrekonditionering i Hammar

Henriks Transporter Bastedalen AB
Org.nr: 556564-2807
Bolaget ska bedriva taxi- och åkerirörelse samt bilrekonditionering, bolaget kommer även idka därmed förenlig verksamhet.