Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilrekonditionering i Eskilstuna

Kaj's Bilpolering AB
Org.nr: 556526-0410
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva bilrekonditionering jämte därmed förenlig verksamhet.
T-Center Bilvårdcenter AB
Org.nr: 556930-1087
Aktiebolaget skall bedriva lackskyddsbehandling av bilar, bilrekonditionering, annan bilvård samt därmed förenlig verksamhet.