Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Trelleborg

Gunnar Johnssons Billackering AB
Org.nr: 556121-1110
Bolaget skall bedriva billackeringsverkstad ävensom idka därmed förenligverksamhet.
Trelleborgs Billackering AB
Org.nr: 556844-8665
Bolaget skall utföra plåt- och lackreparationer på fordon och därmed förenlig verksamhet.