Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Täby

PEWE Billackering AB
Org.nr: 556385-7829
Bolaget skall utföra billackering samt driva bilplåtslageri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rimax Solution AB
Org.nr: 556964-8511
Konultverksamhet och bemanningsverksamhet inom ekonomi, skadevärdering av fordon, rådgivning inom billackering och skadeverkstad