Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Sunne

Erco Billackering AB
Org.nr: 556394-0542
Bolaget skall idka billackering och handel med lackfärger samt därmed förenlig verksamhet.
Folkes Billackering AB
Org.nr: 556689-2351
Bolaget ska bedriva lackering av bilar, äga och förvalta fast egendom samt idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.