Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Stora höga

Stora Höga Billackering AB
Org.nr: 556319-1682
Bolaget skall bedriva billackering, bilplåtslageri, köp och försäljning av bilar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.