Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Smålandsstenar

Smålandsstenars Billackering AB
Org.nr: 556564-4480
Bolaget skall bedriva lackering av person- och lastbilar, handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.