Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Skurup

Mossfelts Billackering AB
Org.nr: 556101-4738
Bolaget skall driva billackeringsverkstadsrörelse, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.