Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Örebro

Car Wash i Aspholmen AB
Org.nr: 556929-8911
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilvård, biltvätt, billackering, reparationer och underhåll av bilar och andra fordon, inköp och försäljning av bilvårdsprodukter, förvalta fast egendom, handel med värdep ...
Förlunda Bil och Lack AB
Org.nr: 556676-5870
Bolaget ska bedriva billackering och bilförsäljning.
Holmens Biltvätt i Örebro AB
Org.nr: 556920-5411
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilvård, biltvätt, billackering, reparationer och underhåll av bilar och andra fordon, inköp och försäljning av begagnade personbilar, förvalta fast egendom, handel med vä ...
Kihl Lack & Plåt AB
Org.nr: 556916-0269
Aktiebolaget ska bedriva billackering, handel med fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Mahraz Bilar AB
Org.nr: 559001-2521
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilvård, biltvätt, billackering, reparationer och underhåll av bilar och andra fordon, inköp och försälkjning av begagnade personbilar, förvalta fast egendom, handel med v ...
NIMA Billackering AB
Org.nr: 556712-2634
Bolaget skall bedriva billackering, bilplåtslageri och industri- lackering samt därmed förenlig verksamhet.
Örebro Billackering AB
Org.nr: 556073-3114
Bolagets verksamhet ska vara att idka bilreparationer med särskild inriktning på bilplåtskador samt idka lackeringsverkstad jämte därmed förenlig verksamhet.