Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Motala

AW:s Billackering AB
Org.nr: 556491-8786
Föremålet för bolagets verksamhet är billackering och annan därmed förenlig verksamhet.
AW:s Billackering Förvaltning AB
Org.nr: 556991-4327
Förvaltning av aktier i dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.