Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Jönköping

Kindboms Billackering AB
Org.nr: 556213-8080
Bolaget skall bedriva bil- och industrilackering med försäljning av härtill hörande tjänster och produkter samt idka därmed förenlig verksamhet.
KJELLGRENS BILLACKERING AB
Org.nr: 556394-5228
Bolaget skall bedriva billackeringsrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Peters Billackering AB
Org.nr: 556254-5433
Bolaget skall bedriva lackeringar och reparation av motorfordon, handel med motofordon samt därmed förenlig verksamhet.