Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Borlänge

Borlänge Billackering AB
Org.nr: 556768-9772
Aktiebolagets verksamhet ska vara billackering samt härmed förenlig verksamhet.
G-M Glas AB
Org.nr: 556716-2721
Bolaget ska bedriva glasmästeri, byggnationer, reparationer och underhåll av fastigheter, bil- och skoterreparationer samt billackering och därmed förenlig verksamhet.