Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Alunda

Alunda Plåt & Lack AB
Org.nr: 556891-0839
Bolaget skall bedriva bilplåtslageri och billackering samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hägernäs Billackering AB
Org.nr: 556265-6560
Bolaget ska bedriva reparation av bilplåtskador, billackering, handel med motorfordon och tillhörande utrustning, samt äga och förvalta värdepapper och idka därmed förenliga verksamhet.