Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilförsäljare i Värnamo

Aktiebolaget ECWELA
Org.nr: 556204-1805
Bolaget ska bedriva handel med bilar, båtar, fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Apladalens Bil AB
Org.nr: 556687-5265
Bolaget ska bedriva fastighetsuthyrning, handel med bilar, bilreservdelar, biltillbehör, utföra bilreparationer, bedriva konsultverksamhet inom bilhandel, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aug. Arvidsons Bilfirma AB
Org.nr: 556111-9958
Bolaget skall idka bilförsäljning och bilverkstadsrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bil och husbil Forsheda AB
Org.nr: 556944-4572
Bolaget skall bedriva handel med nya och begagnade bilar och bildelar, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bilcenter i Värnamo AB
Org.nr: 556198-1092
Bolaget skall bedriva bilförsäljning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bilstället B. Lundströms Bil AB
Org.nr: 556241-1768
Bolaget skall utföra reparation, handel med bilar, reklam, marknadsföring och motorsportverksamhet samt idka därmed för- enlig verksamhet.
Citybil i Värnamo AB
Org.nr: 556919-7618
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med personbilar, lätta och tunga lastbilar, motorcyklar, husbilar, husvagnar och båtar samt uthyrning av fordon och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Finnvedens Bil AB
Org.nr: 556008-7453
Bolaget skall bedriva handel med motorfordon, finansiell verksamhet i form av uthyrning av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Finnvedens Expresstransport AB
Org.nr: 556458-0859
Bolaget skall bedriva åkeri- och lotsverksamhet, flytttrasporter, speditionsverksamhet, bedriva bilhandel, samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Hyrköp i Värnamo AB
Org.nr: 556923-9279
Bolaget ska bedriva handel och uthyrning av transportmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Levin Bil AB
Org.nr: 556237-3554
Bolaget skall bedriva handel med nya och begagnade bilar, bilverkstad samt uthyrning av bilar och därmed förenlig verksamhet.
R. Franssons Bil AB
Org.nr: 556125-9135
Bolaget skall bedriva bilvård, handel med bilar, bilreparationer och därmed förenlig verksamhet.
R. Isaksson AB
Org.nr: 556607-9280
Bolaget ska bedriva bilhandel och bilservice samt därmed förenlig verksamhet.
R1 Invest i Värnamo AB
Org.nr: 559031-1238
Bolaget skall bedriva handel med bilar, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Rätt bil i Värnamo AB
Org.nr: 556914-1632
Bolaget skall bedriva förmedling och försäljning av fordon och industrimaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
SS Classic Motor i Värnamo AB
Org.nr: 556630-6600
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med motorfordon, samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Svenstigs Bil AB
Org.nr: 556425-3283
Bolaget ska bedriva handel med motorfordon, verkstadsrörelse, handel med värdepapper, äga och förvalta lös egendom såväl som fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
Sweden Sports Car AB
Org.nr: 556368-5642
Bolaget skall bedriva handel med bilar och biltillbehör, leasing- verksamhet av kapitalvaror, handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter.
Tallex AB
Org.nr: 556352-3330
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, finansieringsverksamhet, dock ej sådan som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse, handel med värdepapper, urhyrning av verkstadsutrustning samt därmed f ...
Ulf Johanssons Billackering AB
Org.nr: 556559-4404
Bolaget skall bedriva billackering samt investering och handel med konst och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.