Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilförsäljare i Tyresö

Bileliten i Tyresö AB
Org.nr: 556783-6241
Företaget kommer att bedriva en bilverkstad' däckverkstad där all sort av bilreparation kommer att förekomma. Ska också ha däckhotell (förvaring av däck). Försäljning av biltillbehör, verktyg, däck, fälgar och reservdela ...
Billy Hansson Förvaltnings Consult AB
Org.nr: 556723-0601
Bolaget ska bedriva handel med motorfordon, åkeriverksamhet, programvaruutveckling, konsultverksamhet inom åkeribranschen och data samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Biomaxi HB
Org.nr: 969737-1863
Sluten sjukvård: allmänpraktiserande läkarverksamhet och specialistläkarverksamhet inom öppenvård. Byggverksamhet: mark- och grundarbeten. Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (personbilar, husbilar). Ut ...
Bryku AB
Org.nr: 556717-3876
Bolaget skall bedriva import och export av hantverk, bilar och båtar, även personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
BW Warranty AB
Org.nr: 556914-7506
Bolaget skall bedriva försäljning av bilar, tjänster och varor för bilåterförsäljare och bilägare samt därtill förenlig verksamhet.
EuroRent Förvaltning AB
Org.nr: 556269-6012
Bolaget skall bedriva uthyrning och handel med bilar och andra transportmedel, bedriva serviceverksamhet för dessa bilar, lämna råd och biträde i samband med nu nämnda verksamhet, bedriva handel med värdepapper, äga och ...
Farber Nordkompaniet HB
Org.nr: 969670-4676
Artistagentur, försäljning av reservdelar till hushållsapparater och bilar (export), hendel med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Byggverksamhet, uthyrning av personal. Handels med byggmaterial, bygg ...
FARROOTH AB
Org.nr: 556550-8313
Bolaget skall bedriva import, export, tillverkning, konsultation, försäljning inom bil, båt, MC, tele- och datakommunikation, hem- elektronik dessutom skall bolaget bedriva musik och media verksamhet samt därmed förenlig ...
Lennart Rönn Bil AB
Org.nr: 556118-1040
Bolaget skall idka handel med bilar samt bedriva bilverkstadsrörelse ävensom därmed förenlig verksamhet.
Min Bils Verkstad i Tyresö AB
Org.nr: 556761-3764
Bolaget skall bedriva reparationer och försäljning av bilar, båtar, andra fordon och därmed förenlig verksamhet.
P&I Consulting AB
Org.nr: 556926-4251
Företaget skall bedriva: - Konsultverksamhet inom maskininköp och processutveckling mot den träförädlande industrin i framför allt Sverige men även globalt. - Konsultverksamhet inom kvalitetskontroll av limningsprocesser ...
PC Lan Sverige AB
Org.nr: 556057-4914
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning, fastighetsaffärer, uthyrning av lokaler, fastighetskötsel och fastighetsrenoveringar, reklamverksamhet, handel med fordon och båtar, import, export och webbhandel med konsumentpr ...
Peder och Thomas Invest AB
Org.nr: 556170-9014
Bolaget skall bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Företagsfordon AB
Org.nr: 556874-1580
Bolaget ska bedriva handel, export och import, reparation och underhåll av fordon samt idka därmed förenlig verksamhet.
Terra Nova Sweden AB
Org.nr: 556789-4406
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fordonsbranschen, handel med fordon, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tyresö Bil & Diagnos AB
Org.nr: 556931-7786
Bolaget skall besriva bilverkstad, billackering, handel med bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Weski Enterprice AB
Org.nr: 556879-2252
IT Konsult verksamhet, bygg och fastighets entreprenad, Handel, service och reparation med personbilar och lätta motorfordon, båt och mc.