Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bildelar i Kil

Big House Red AB
Org.nr: 556871-4082
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bonäs Bilverkstad AB
Org.nr: 556813-7854
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva reparationer av bilar, glasskador, bilelektronik och bilplåtskador samt försäljning av begagnade bilar, biltillbehör och oljor, äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed ...
D.I.K. TRADE AB
Org.nr: 556866-5771
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av reservdelar till motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Däck o Kil AB
Org.nr: 556967-2529
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med däck, fordonstillbehör, utföra service och reparationer av fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Däckbolaget i Kil KB
Org.nr: 969709-7740
Däckhandel.
JC Raceteknik AB
Org.nr: 556871-6210
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra reparationer, service och byggnationer av bilar och maskiner i huvudsak inom motorsporten, försäljning av tillbehör och reservdelar till person- och tävlingsbilar, samt där ...
Jockes Bensin- och Bilservice AB
Org.nr: 556538-1521
Bolaget skall driva bensinstationsverksamhet, uthyrning av fordon och släpvagnar samt försäljning av tidningar, tobak och livsmedel.
Jolöv AB
Org.nr: 556242-4381
Aktiebolaget ska bedriva handel med byggmaskiner och motorfordon samt värdepapper. Bolaget ska förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska även bedriva elinstallationer, montage, markarbeten samt fordons- och personaluthy ...
Kent Heijel Motorsport AB
Org.nr: 556397-6736
Bolaget skall beriva försäljning samt reparation av bildelar, äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MIMPORTEX AB
Org.nr: 556490-7821
Bolaget skall bedriva försäljning, montering, reparation och ombyggnad av hissar, äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier och andra värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MIMPORTEX HB
Org.nr: 916911-7265
Montage av hissar, handikappshissar och dörröppnare. Försäljning av kassaregister, tillbehör för kassaregister, skyltar och stöldskydd för cyklar.
RE Alltjänst AB
Org.nr: 556934-0978
Aktiebolaget ska bedriva bildelsförsäljning, motorreparationer, motorsportverksamhet och byggnadssnickeri jämte därmed förenlig verksamhet.
Tech Professional Sweden AB
Org.nr: 556874-2968
Bolaget ska bedriva tillverkning av fordon, inköp och försäljning av fordon, service av fordon, inköp och försäljning av fordonsservicedelar och konsultverksamhet inom fordonsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Tech professional Sweden holding AB
Org.nr: 556876-8088
Aktiebolaget ska bedriva motorsportverksamhet, försäljning och reparationer av bildelar samt äga och förvalta lös och fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.