Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bildekor i Nacka

MTL PARTNER AB
Org.nr: 556402-0740
Bolagets verksamhet är idé, formgivning och produktion av utställningar, mässmontrar och inredningar, produktion av bildekor, skyltar och banderoller samt för övrigt idka därmed förenlig verksamhet