Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bildäck i Solna

Solna Däck-service L.Jansson AB
Org.nr: 556205-1184
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva köp och försäljning av bildäck och övriga biltillbehör, utföra gräv- och schaktarbete samt transporter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.