Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bildäck i Östansjö

Ruba Gummi AB
Org.nr: 556124-6033
Bolaget skall driva import, export och försäljning av bildäck och sammanhängande produkter även avfallsprodukter därav ävensom idka därmed förenlig verksamhet.