Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bildäck i Mönsterås

Mönsterås Gummiverkstad AB
Org.nr: 556658-4339
Bolaget skall bedriva gummiverkstad och handel med bildäck ävensom idka därmed förenlig verksamhet.