Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bildäck i Gävle

SHOMAHER Bilservice AB
Org.nr: 556695-3641
Bolaget ska bedriva bilverkstad med reparation, underhåll och rekonditionering av bilar samt även bedriva försäljning av reservdelar och bildäck samt därmed förenlig verksamhet.