Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Vittinge

Småbucklor AB
Org.nr: 556333-6428
Bolaget skall bedriva verksamhet med lackering- inköp- försäljning och reparation av bilar samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.