Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Undenäs

Stingbro AB
Org.nr: 556392-8141
Bolaget ska bedriva verksamhet inom fastighetsskötsel och byggnation, både nybyggnation och reparation'tillbyggnad av befintliga byggnader, samt därmed förenlig verksamhet. Även försäljning och reparation av bilar.