Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Trekanten

Trekantens Bil & Bensin AB
Org.nr: 556717-5814
Bolaget ska bedriva bensinstation, verkstad, handel med bilar, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.