Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Styrsö

Styrsö Tången Handel AB
Org.nr: 556540-3259
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel, uthyrning, reparationer, transporter samt konsultverksamhet med fritidsbåtar, bilar och andra transportmedel. Bolaget skall även driva handel, utveckling, r ...