Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Stråtjära

Svensk Detektorteknik AB
Org.nr: 556988-7424
Bolaget ska reparera och serva trafikljus, fräsa nya detektorer, uthyrning av skyliftar och bilar, förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.