Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Stöde

C-E. Engströms Bygg AB
Org.nr: 556219-6518
Bolaget skall utföra byggnads- och reparationsarbeten samt bedriva tillverkning av byggnadstillbehör ävensom idka handel och reparationer av traktorer och bilar samt därmed förenlig verksamhet.