Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Steningehöjden

Azex Transport AB
Org.nr: 559021-9621
Bolagets verksamhet skall bestå av transport och personal- uthyrning, samt köp och försäljnng av bilar.