Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Skillingaryd

Motorcentrum i Skillingaryd AB
Org.nr: 556773-0527
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer och försäljning inom IT-området, utveckling och försäljning av komponenter till bilar, reparationer och service av bilar samt därmed förenlig verksamhet.